Beskriva, förstå, tycka

I den akademiska utbildning jag genomgått blev vi rejält itutade hur viktigt det var att skilja på beskrivning och värdering. Att Stefan Löfven uttalar att det kan ligga klyftor i samhället bakom upplopp innebär inte att han på något sätt skulle ha anslutit sej eller socialdemokraterna till våldet som politisk metod. Juhlins användning av ordet ”erkänna” blir lite problematisk. Uppenbarligen låter Juhlin”erkänna” få den dubbla betydelsen av beskrivning och värdering och simsallabim Lövfen har övergett reformismen.

Men en grundbult i den akademiska tanken är just att kunna göra denna åtskillnad. Som sagt var – det gäller att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt.

Det goda samtalet grundar sej på att man ärligt försöker beskriva verkligheten och därefter redovisa vilka värderingsmässigt grundade handlingslinjer  man vill följa utifrån det gjorda försöket till beskrivning. Om man inte ens en gång rent teoretiskt kan hantera dessa två dimensioner då lurar konflikter runt hörnet.

juni 2013