Den magiska exponentiella tillväxten

Tillväxt-gubbar

Hur stora vill vi bli?

Vad är ett lämpligt tillväxtmål?

1%, 1,5%, 2% eller rentav 3% per år?

Om tillväxten i Sveriges befolkning blir 0,9 % per år, hur många invånare finns det då i Sverige år 2100, dvs ett år som många av dagens nyfödda, givet att inga demografiska katastrofer inträffar, kommer att få uppleva?

Svar: 21 miljoner invånare.

Om per capita inkomsten i Sverige ökar med 0,8 %, respektive 1,6% om året fram till nästa sekelskifte vad blir då per capita inkomsten i vårt land?

Svar: 0,8 miljoner kronor, respektive 1,6 miljoner kronor.

Och om befolkningen i Höganäs fortsätter att öka i samma takt som under de senaste 10 åren (0,9 %) hur stor blir då Höganäs befolkning vid nästa sekelskifte?

Svar: 54 000 invånare

Slutsatser: Även så blygsamma tillväxtsiffror som 0,8 eller 0,9% per år ger fördubblingar i befolknings- och inkomsttal fram mot nästa sekelskifte, högre siffror ger rent absurda ökningar. Detta är definitivt inte förenligt med en uthållig utveckling och med ett uthålligt uttag från jordens ändliga resurser.

För Höganäs del leder en sådan tillväxt också till en stor och irreversibel omvandling av bördig jordbruksmark till bostadsfastigheter och annan urban expansion.

Hur stora vill vi då bli?

Sorry, frågan är felställd. Den uthålliga målbilden bl a för att vårt ”carbon footprint”vid nästa sekelskifte skall kunna halveras indikerar tvärtom ett behov av en årlig krympning av vår fysiska resursförbrukning på 0,8 till 0,9 procent. Alltså, vi vill växa men vi måste krympa.

Hej, hopp!

PS  Att sälja in detta budskap till väljare och politruker och att genomföra i verkligheten kräver förvisso en mindre ansträngning!