Varför inte kravaller i Djursholm?

villa i DjursholmFörvisso, individen har ett ansvar. Men att reducera kravaller till bristande ansvarstagande hos individer lär inte föra oss framåt i verklighetsförståelsen.

Förbaskat konstigt att kraveller uppträder i bostadsområden med skyhög arbetslöshet, socialbidragsberoende och med icke-etniska svenskar i majoritet?

Naturligtvis en retorisk fråga. Inte det minsta konstigt utan tvärtom i allra högsta grad förutsebart. Inte fråga om om utan om när det ska bränna till.

Vem har då ansvaret? Politikerna – jovisst!

Vem har valt politikerna? Vi.

Vem har då ansvaret?  Vi!

Försvann individen nu?

Nix!

Men – verkligheten är mångtydig. Svårt – en utmaning för förnuftet – jovisst.

Men – utmaningar är ju till för att antas.

Länk till ”Skapa en miljon gröna jobb”

Klimatmarsch

Se det här som lite av en försöksballong för att pejla handlingsberedskapen för klimataktion. Det är som alla vet nu dags för mer verkstad. Bussigt om ni sprider denna länk med webbformuläret så mycket som möjligt!