Dags att återuppväcka 68-andan!

Det behövs mer tryck i klimatfrågan. Hur fixar vi detta? Genom att gå på månadsmöten i någon lokal partiorganisation?  Ridå.

Läget är allvarligt och medlen får anpassas därefter. Alltså talar vi nu om utomparlamentariska aktioner.

Snällvarianten är demonstrationer med polistillstånd. Varför inte arrangera klimatmarscher mot Stockholm från olika landsdelar.

Marscherna skulle sedan kunna avslutas med demonstrationer mot de stora klimatsyndarna, Kina, USA och Indien. Rosenbad kunde få sig en släng också. Kanske också något för oljebolagen.

På dom!