Pris: det som en kund betalar för en vara eller tjänst.

Kostnad: de resurser som gått åt för att framställa en vara eller tjänst.

Gratis: en vara eller tjänst överlåts utan motprestation/pris.

Ingenting kan produceras utan någon resursförbrukning utom naturligtvis i trollkarlarnas förlorade land, alltså är ingenting gratis i den bemärkelsen att saker, som kaninerna ur trollkarlens hatt, kan hoppa fram ur tomma intet.

Är gratis, i sin riktiga bemärkelse, fult eller fel? Knappast. Åtskilliga samhälliga tjänster är gratis för allmänheten. Polisens närvaro, som i vissa fall stävjar brott, hela utbildningssystemet, grund-, gymnasie-, och högskolan, bibliotek, räddningstjänster, akutsjukvård för papperslösa, utnyttjande av det offentliga rummet för fordons- och personförflyttningar, allemansrätten mm mm. Listan kan göras lång.

Gratis är varken fult eller fel, utan ett fenomen som alltid har funnits, som på vissa områden begränsas för mycket och på andra områden för lite. Exempel på ful och felaktig avgiftsbeläggning är avgifter för akutsjukvård för papperslösa. Ett exempel på när avgifter borde tillämpas i högre omfattning är nersmutsning av luft, mark och vatten.

Lagstiftaren har i våra marknadsliberala rättsstater valt att skydda och uppmuntra konstnärligt och vetenskapligt skapande med upphovsrättsskydd. I många fall bra, i andra fall blir konsekvenserna etiskt tveksamma som t.ex. när fattiga människor i fattiga länder insjuknar och dör därför att de inte kan betala för upphovsrättsskyddade mediciner

Gratis kontra avgift är helt enkelt en hyperintressant diskussionsfråga och handlingsparameter.

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page