Mammon och 3e statsmakten

Demokratins genombrott är nära sammankopplat med den framväxande tredje statsmakten och det fria ordet. Vad händer nu om tidningspressen och etermedia alltmer styrs av kallhamrade mediemoguler, som Rupert Murdoch, multimiljardärer som de amerikanska bröderna Koch, de allt vanligare 100% reklamfinansierade gratistidningarna, reklamfinansierade tv-kanaler eller Internettidningar?

Kan systemkritiska röster göra sig hörda i ett sådant massmedialt landskap? Med svårighet får nog svaret bli. Talesättet att inte bita den hand som föder äger alltjämt sin giltighet. Kan en gratis lokaltidning som till en betydande del finansieras av en bilbilaga samtidigt kritiskt och objektivt granska transportsektorns miljöinverkan. Svaret blir nej, dessa två olika världar låter sig inte förenas.

I slutändan styr mammon. Kritiska röster tynar. Om det fria ordet är på reträtt då är också demokratin på reträtt? Ja, så är det nog. Vad göra? Tja, goda råd är dyra men förmodligen handlar det om att utveckla nya massmediala strategier för Internet. Än är sista ordet inte sagt.