Kom igen nu Pierre! Varför finns vi på denna blogg? Är det för att vara megafoner åt alliansens lobyingmaskineri? Javisst, Vattenfall har blivit smutsigare under röd-grönt regerande. Men vad beror det på?

Jo på att Vattenfall köpt upp utländsk fossilbaserad elproduktion. Inte bra – men det handlar om befintlig produktionskapacitet utomlands. Kan måhända innebära starkare incitament för import av fossilel – på marginalen.

Att Sverige har en på den europeiska marknaden stark elproducent borde egentligen ses som en möjlighet att framöver styra utvecklingen bort från smutsig el. Huruvida denna möjlighet kan utnyttjas återstår att se. Men visst, de statliga företagens självständighet är inte oproblematisk.

Miljardmutor, jättebonusar och lagvidrig vapenexport är andra fenomen som ryms under rubriken styrningsproblem inom den statliga företagssfären.

Kanske har energin och erfarenheten att fokusera på dessa styrningsfrågor inte alltid funnits inom det ledande gröna politikerskiktet.  Kanske har man försökt men inte fått gehör.  Feltrampen hade med all säkerhet också gjorts av alliansens politiker om de suttit i Rosenbad.

Att styra den statliga företagssfären bort från moralundergrävande belöningssystem för nyckelpersoner, mutor, lagvidrig vapenexport och miljöfarliga strategier i största allmänhet kommer rimligen att bli en prioriterad fråga för en kommande röd-grön majoritet i riksdagen.

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page