Måste vi sänka kvalitén för att få billigare bostäder? Absolut inte! Några tips:

1.Se till att det blir konkurrens vid upphandlingen. Låt byggbolagen konkurrera utgående från samma arkitektoniska lösning. På så sätt kan oligopolistisk prissättning minskas.

2. Se till att korruption hos kommunala tjänstemän utesluts genom effektiv internrevision. Se till att internrevisionen jobbar seriöst och inte väjer för lojaliteter till partikamrater i känsliga befattningar.

3.Bjud in byggbolag från lågkostnadsländer att delta i anbudstävlingar.

4. Var uppmärksam på anbudskarteller. Se till att tjänstemännen på exploaterings- och inköpssidan i kommunens förvaltning är insatta i konkurrensreglerna.

5. Förmodligen kan även mindre lokala byggbolag bli huvudentreprenörer, att så inte sker beror förmodligen på en i förväg uppgjord rollfördelning mellan byggaktörer.

6. Tillämpa i realiteten EUs upphandlingsregler och trixa inte för att slippa konkurrens från andra EUländer. Varför ser vi inte ett enda spanskt, grekiskt, portugisiskt eller lettiskt byggbolag i kommunala exploateringar? Visst finns det utländska byggjobbare här men deras närvaro slår inte igenom i konsumenternas lägenhetspriser, förtjänsterna stannar hos byggbolag och underentreprenörer.

7. Kvadratmeterkostnaden skall kunna komma ner från 35 till 15 tusen kronor.

8. Visa nu att politikerna har något litet annat än gelé i ryggraden!

Spelar det någon roll vad det kostar att bygga när man ändå lånar till investeringen? En 3a på 70 kvadrat kostar med 35 tusen kr per m2 hela tvåmiljonerfyrahundrafemtiotusen kronor att bygga. Detta ger en kaptitalkostnad på åttatusen kronor i månaden vid en årsränta på 4 %. Som hyreslägenhet måste en sådan lägenhet hyras ut för mer än 10.000 kr i månaden för att inte ge förlust. Kan man i stället bygga för 15 tusen kr per m2 kan hyran bli 5.000 kr i månaden vilket är vad en pensionär med endast garantipension orkar med med nöd och näppe.

När byggbolagen vill ha ett förenklat regelverk för att de skall slippa anpassa sina byggmetoder i kostnadssyfte så gäller det att se upp! Härigenom cementeras också upphandlingsmetoder som minimerar konkurrens. Ur konsumentens synvinkel är det helt säkert bättre att byggbolagen får dras med vissa kostnadsfördyringar pga  mer flexibla produktionsapparater om kommunerna därigenom kan få en avsevärt förbättrad konkurrens.

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page