Enligt Nationella emissionsdatabasen, RUS, minskade utsläppen av växthusgaser i Sverige med cirka 10% mellan 1990 och 2010 vilket framgår av diagrammet nedan. Ett reduktionsmål på 20% för år 2020 leder till  en minskning med 10% mellan 2010 och 2020, en reduktion på 30 % för år 2020 leder till en minskning på 20% mellan 2010 och 2020, inget annat.

CO2-Sverige

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page