Det talas nu om 20 eller 30 % reduktion av CO2-ekvivalenter. Vad man i detta sammanhang inte får glömma är att vi talar om reduktioner från 1990 års nivåer! För Skånes del är detta centralt eftersom våra utsläpp minskade rejält under 90-talet pga av övergång från fossila eldningsbränslen.

En 20 % minskning från 1990 års nivå till år 2020 innebär därför i realiteten ingen utsläppsminskning alls mellan år 2010 och år 2020.  .

En 30 % minskning från 1990 års nivåer leder endast till minskningar för Skånes del på runt 10% räknat mellan 2010 och 2020. Så vitt jag kan se behöver minskningen i Skåne i själva verket vara 40 % mellan år 1990 och 2020 (20% mellan 2010 och 2020), dvs cirka 2 % om året.

Detta för att vi skall kunna landa på ett Carbon Footprint på ett globalt genomsnitt någon gång kring 2050,  inräknat även 20 % minskat CO2 innehåll i importen till år 2020.

Användandet av utgångsåret 1990 leder till att analysen blir icke transparant och till att planmålen blir nästan omöjliga att tolka och omsätta i begripliga planresonemang i nuläget.

Det är dags att skrota år 1990 som referens år och sätta in ett referensår som fungerar i planhänseende – varför inte år 2010?

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page