Folkomröstning om höghus i Höganäs hamn

Kommunledningen i Höganäs umgås med planer på att driva igenom en katastrofal höghusbyggnation för hotellverksamhet i hamnen. Två arkitekter har därför på eget initiativ tagit fram ett förslag till alternativ byggnation. Igår avhölls ett välbesökt informationsmöte på Café Amanda i frågan.

Arkitekt Anders Malmsten presenterade hans och arkitekt Thomas Wohlfarts alternativa förslag enligt bilder nedan.

Många invändningar mot kommunledningens höghusbyggnation dryftades på mötet bl a dessa:

  1. Negativ inverkan genom massiv skuggbildning för hamn och befintliga villor och fastigheter i ett stort område
  2. Negativ inverkan genom vindtunneleffekt som förstärker upp vindar i en redan mycket blåsig kustmiljö
  3. Stora tveksamheter i den kommersiella bärkraften i projektet. Finns inte behov av 150 hotellrum, max 20-30.
  4. Tillkommande 150 parkeringsplatser i ett område som behöver båtförvaringsplatser för att kunna fungera som fritidshamn.
  5. Konflikter mellan befintlig bullrande verksamhet och den tänkta hotellverksamheten.
  6. Ett 20-våningars hotell bryter fullständigt mot Höganäs inbjudande småstadskaraktär med låga hus, gröna områden och mycket solljus som når gaturum, trädgårdar och bostadshusens fönster.

Undertecknad fick äran att framlägga förslag om namninsamling för folkomröstning för att stoppa höghusbyggnationer i hamnen.

Hoghus-i-hamn-mote