I ett pressmeddelande informerar livsmedelsverket om att dom hittat höga rester av tungmetallerna. arsenik, kadmium och bly i barnmat. Inte mängder över gränsvärdena men tillräckligt stora för att kunna utgöra ett hälsohot för små barn. Detta var ju inte bra, även om det inte var helt oväntat. Men det är något som inte stämmer, något som fattas i rapporteringen. Vad kan det nu vara?  Jag känner mej lite irriterad men övergår till annan verksamhet. Rätt var det är så flashar ett stort varför upp!

barnmat

Går man till livsmedelsverkets pressrelease så får man svar, råvarorna som barnmaten baseras på innehåller tungmetaller. Det hade man ju kunnat räkna ut. Men varför in i glödheta Norden innehåller ris och säd för höga halter av tungmetaller. Ska vi våga en gissning – moderna högavkastande jordbruksmetoder. Osökt kommer frågan om skadliga gödningsmedel t.ex. rötslam (alltså en restprodukt från reningsverk som alternativt deponeras eller eldas upp) som gödningsmedel upp. Även ogräs-, svamp- och insektskemikalier kopplade till behoven hos monokulturer och högavkastande brukarmetoder verkar finnas med i bilden.

Borde inte debatten nu länkas in på frågor om uthålliga brukarmetoder? Eller är det så att frågan om ett uthålligt jordbruk reserveras till högtflygande formuleringar i   i långrandiga målkataloger och att frågan om en storskalig omställning till ett uthålligt jordbruk stöter på patrull i form av ett antal välförankrade särintressen.

Dags att få i väg några hårda puckar!

 

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page