Beatrice anbefalles soulsearching

 

Vi har hört det förut. Polisen skall bli bättre på att klara upp brott. Anslagsrregnet verkar inte ha gjort någon nytta alls. 15 procent uppklarade brott. Sverige i jumboligan. Mitt recept: en fristående tillsynsmyndighet med vässade klor. Kanske är det dags att lägga hela rättsväsendet på psykoanalysbänken! Gammalt bråte förlamar handlingen.  Måste vara nått systemfel när t.ex. en gammal kvast tillåts härja i åratal!

Vad sägs om nya kvastar på dom rätta städbetingen?

Global miljödiktatur?

Frågan som Bengt B tar upp är intressant och relevant men hans synsätt, att klimatfrågan är den primära frågan och alla andra frågor är illusioner, ger som yttersta konsekvens en global teknokratisk miljödiktatur.Visst, ett extremt allvarligt klimatläge, liknande ett globalt krigstillstånd, skulle kunna motivera en global miljödiktatur – men vi är definitivt inte där ännu.

Det politiska uppdraget blir i ett sådant extremt läge dessutom lite ointressant eftersom det avskalas från de dimensioner som vi vanligtvis associerar med ett demokratiskt samhälle, d.v.s. ett samhälle med respekt för mänskliga rättigheter enligt vedertagna definitioner.

Man kan hypotetiskt tänka sej en supereffektiv lösning av miljöproblemen i ett scenario där en fascistisk världsregering har ihjäl 95 % av befolkningen, varefter de kvarlevande 5 % av människorna (man får gissa någon slags ekonomisk/politisk elit) med hjälp resterande naturresurser och av en automatiserad industri och livsmedelsförsörjning fortsätter att leva i välönsklig materiell välmåga.

Dom flesta som inte inbillar sej att dom kommer att tillhöra den för överlevnad utvalda eliten köper förstås inte upplägget.

Tillbaka till den svårtämjda verkligheten med ett slirande globalt beslutsmaskineri. Vad göra? Ja varken demokrati eller mänskliga rättigheter bör kastas på sophögen. Vi får jobba hårdare helt enkelt med att vrida utvecklingen rätt bl.a. genom att mobilisera breda skikt av befolkningarna och genom effektivare globala beslutsmekanismer.

Förmodligen behöver det på sikt införas någon form av federalt världsparlament med majoritetsbeslut, någon form av ett utvecklat FN och ett säkerhetsråd utan veto. Även sådana upplägg inrymmer dock mer än ett frö till odemokratisk utveckling och måste kringgärdas med starka skyddsmekanismer för maktbalans, demokrati och mänskliga rättigheter.

Frågor om inomnationella och globala skillnader i inkomster och förmögenheter och globala rörelsemönster har stor relevans för miljöpolitiken och lär inte försvinna från dagordningen utan kan, tvärtom, förväntas bli allt mer problematiska.