Mest missat av massmedia i USA under det gångna året

Från www.projectcensored.org:

  1. Tecken på en framväxande polisstat i USA
  2. Världshaven i riskzonen
  3. Fukushima härdsmältor – värre än befarat
  4. FBI agenter/infiltratörer bakom flest rapporterade fall av förberedelse till terrorism (USA)
  5. Revision visar att 16 tusen miljarder dollar lånats ut från USAs centralbankssystem  i hemliga stödpaket till de största amerikanska och europeiska bankerna under finanskrisen år 2007 – 2010 (totalt mer än 100 gånger den årliga svenska statsbudgeten)

God fortsättning
Mats