Destruktion av kemiska vapen i Syrien

Början till slutet för Assad regimen i Syrien? Med Rysslands uppmjukade position och med de dyrköpta militära framgångarna för oppositionen skulle Lakhdars Brahimis förhandlingsuppdrag nu kunna bära frukt.

Enligt Al Jazeera har regimens kemiska vapen, för att undvika att de kommer på drift, förts samman till en eller två lagringsplatser. Denna åtgärd förefaller vara en god utgångspunkt för en destruktion.

Att kemiska vapen inte är att leka med minns vi väl från, Assads andlige kusins, Sadams gaskrig mot staden Falludja i Irak.

Syrien2

Så låt oss nu hoppas att Brahimi, ryssar och amerikaner kommer att medverka till en uppgörelse som i utbyte mot exil och amnesti, förutom ett omedelbart slut på regimens terror mot den egna befolkningen och en ordnad maktöverlåtelse, även kommer att innefatta en destruktion av Assad regimens kemiska vapen.

Verkligheten på marken i Syrien är knappast längre förenlig med en fortsatt närvaro inom landet för Assad och valet mellan tre olika öden, Khadaffis, Mubaraks och Ben Alis borde inte vara svårt. Något fjärde öde för Bashar al-Assad kan inte skönjas.