Vid den centrala busshållplatsen i Höganäs

får resenärerna hålla tillgodo med ett skräpigt och stinkande draghål. Här kan en smaskig cocktail avnjutas i form av spottloskor och allt möjligt illaluktande. Väntskulet är med andra ord oanvändbart.

Under tiden bussresenärerna retar sig över detta sakernas tillstånd kan dom pigga upp sig med att titta först i en riktning och då upptäcka den väl uppvärmda före detta väntsalen, 50 meter, bort i vilken numera kommunbyråkrater huserar……..

och sedan titta i den andra riktningen……….. och då skåda det väl upplysta stadshuset på vars topp kommunens politiker numera kan konferensa i en ny påbyggd  högsta våning.

Man kan väl knappast säga ngt annat än – urspårat – om denna tågordning –  Kovacs?

Mitt förslag. Kommunen investerar 10 miljoner kronor i en ny väntsal placerad där det nuvarande väntskulet är beläget. Den nya väntsalen hålls kontinuerligt bemannad så länge bussarna kör. I väntsalen inryms en kafélokal för uthyrning (gärna lika fina bänkar som hos kommunbyråkraterna, dvs orginalbänkar).

Min gissning är att en kafélokal i detta läge, förutom att vara utomordentligt välmotiverad sedd från allmänintresset, dessutom skulle kunna bli en otvetydig kommersiell succé .En sådan här investering borde gjorts för länge, länge sedan. Tror till och med att ngn relativt okänd kommuninvånare lagt ett förslag med detta budskap  i ngt politiskt parti för ngt decennium sedan, si så där.


It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page