Håller med Bengt B om att tillfället gör tjuven. Maktmissbruk och korruption finns och kommer att finnas både till vänster och höger. Ibland känner man för att damma av gamle Martin Luther och arvssynden.

Vi som har varit med ett tag minns den gamla vulgärpropagandan från 70-talets skolgårdsmarxister om att allt är relativt, vilket var tänkt att legitimera lögner och övergrepp som tjänade det rätta klasskampssyftet.

 I sammanhanget kan man gärna påminna sig om att de gamla realsocialistiska samhällena på andra sidan Östersjön var extremt miljöförstörande. Den estniska självständighetsrörelsen under Gorbatjov tiden som nästan mirakulöst banade vägen för de baltiska sovjetrepublikernas självständighet  hade t.ex. väldigt starka rötter i miljöprotesterna mot dagbrottsutvinningen av oljesand.

Samtidigt kommer man ju inte ifrån att en grön omställning i dagens Sverige oundvikligen kräver ett större inslag av samhälleliga regleringsbeslut vilket omsatt i partipolitiskt agerande leder till att man, i vart fall med ett traditionellt sett att se det hela,  förflyttar sig vänsterut på den politiska skalan. Det stora personliga engagemang i breda folklager som en radikal grön omställning kräver förutsätter också förflyttningar vänsterut i inkomst- och förmögenhetsfördelningsfrågor.

Men barnet ska ju inte heller sköljas ut med badvattnet. Vissa system såväl på höger- som på vänsterkanten skapar helt klart mycket mer av strukturella förutsättningar för tjuven att ta tillfället än andra system.

Det gäller att vårda sanningskärleken och det pluralistiskt-demokratiska samhällets erövringar under ett par tusen år i form av ett oberoende rättsväsende, skydd för personlig integritet och yttrandefrihet.

Men känner man att man bottnar i den Lutherska insikten tror jag att det blir lättare att ta sig an miljöns utmaningar, undvika dogmatismens fällor och att utforma politiska projekt på ett mer etiskt hållbart sätt.

 

 

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page