Utredning saknas!

Det saknas ett skarpt definierat statligt utredningsuppdrag för en snabb utbyggnad av alternativ energi. Det nyligen av regeringen tillsatta samordningsrådet för smarta elnät och EU kommissionens aviserade lagstiftningsinitiativ för konkurrenskraftig, uthållig och säker energi är i och för sig bra initiativ.

Men det behövs ett mycket mer kraftfullt och offensivt svenskt agerande. Det behöver tillsättas en statlig utredning omedelbart med klara direktiv för utfasning av svensk kärnkraft och infasning av alternativ energi på upptill 30 Twh/år senast 2025 och vilka krav detta ställer på elnäten, balanskraften och den internationella integrationen.

Tyskarna som för några år sedan fick sin el till 30 procent för kärnkraft har ju beslutat att all tysk kärnkraft skall vara borta år 2022, d.v.s., redan om 10 år. Kan tyskarna som har mycket sämre naturliga förutsättningar för alternativkraft så kan vi. Tummarna loss!

PS är det några med ett problematiskt förhållningssätt till yttrandefriheten som avsiktligt saboterar den här bloggen med hackerattacker eller är siten bara populär och därför seg?