Elbilar

Jättebra att tillfälle ges att ställa frågor ang elbilar. Utan att djupdyka i ngn utredning vill jag lägga ngr synpunkter. Den konventionella bilindustrin är kanske, globalt sett, den industribransch som har störst ekonomisk/politisk betydelse och som tränger djupast in i det mänskliga psyket.

Att röra om i den är inte lätt. Det är då inte konstigt att de flesta elbilsprojekt tar sin utgångspunkt i ett konventionellt bilkoncept, dvs en personbil som väger runt ett och ett halvt ton. Härigenom kan industrin i stor utsträckning utnyttja existerande produktionsapparater, maskininvesteringar, plattformar och know how. Samtidigt är det f n batterikapaciteten som är akilleshälen. De moderna urbana samhällena har dessutom utrymmesbrist, ny infrastruktur är olje- och energitung och många omkommer i trafiken pga höga hastigheter.

Alltså borde en elbil för det uthålliga urbana samhället ha låg vikt, ta litet utrymme, ha en relativt låg topphastighet samt ge en starkare subjektiv fartupplevelse för att förebygga frustrationer och blådårekörningar.

Vad har vi då. Jo en bil som (1) väger 300 – 500 kg,  (2) som har två sittplatser, (3) som inte går fortare än 70 – 80 kilometer i timmen som har en maximal motoreffekt på 10 – 15 kw och (4) som bara behöver 30 – 60 % så mycket utrymme på vägnätet som konventionella bilar.

Men utgångspunkt i dessa fyra punkter är det med nu existerande teknik närmast en barnlek att bygga en elbil med lång räckvidd, mycket konkurrenskraftigt pris och små externa miljöeffekter.

Kombinerar man ett massanvändande av denna typ av bil med en låghastighetsinfrastruktur får vi dessutom ett mycket säkrare system för bilburna persontransporter.

Såväl produktionsapparater som fullständigt överväldigande marknadsföringsutlägg för den existerande ordningen gör att lansering av elbilar hittills har varit som att köra huvudet i en cementvägg.

Varför vi svenskar inte får ändan ur vagnen är dock inte så svårt att gissa.  Men ofödda generationerna behöver starka ombud. Roligast vore om dessa nu ofödda i framtiden kunde sända oss en tacksamhetens tanke i stället för förbannelser.