Var finns en miljon nya permanenta jobb?

Som tur är finns det massor med ogjort i Sverige vad gäller uthållig utveckling och massor av otillgodosedda behov.

  1. Såväl ekologiskt jord- som skogsbruk kan förväntas bli mycket mer arbetskraftsintensiva än dagens kemikaliebaserade och mekaniserade branscher. Kanske skall man återgå till riktigt gamla arbetsintensiva brukarmetoder inom särskilt skyddsvärda områden för att säkerställa den biologiska mångfalden.
  2. Det traditionella hantverket har en jättestor potential och erbjuder utmaningar och kreativa möjligheter som inte är möjliga att realisera med dagens marknadsvillkor.
  3. Det behövs en större närvaro av ansvarig personal i offentliga miljöer i t.ex. väntsalar vid busshållplatser, och järnvägsstationer, vid cykelparkeringar mm.
  4. I idag nästan helt avfolkade gles- och landsbygdsområden behövs det också en närvaro av olika typer av offentlig personal som idag helt lyser med sin frånvaro.
  5. Inom vården finns det massor med arbetsuppgifter ogjorda, t.ex. aktivering inom äldrevården.
  6. Det saknas massor med bostäder för unga och studerande i dag. Varför inte bygga dessa bostäder som uthålligt boende med arbetskraftsintensiva alternativa byggmetoder, dvs. med ett minimum av kalkbaserad cement?
  7. En riktig kraftig satsning på en låghastighetsinfrastruktur behövs som skall erbjuda ett attraktivt alternativ till dagens hysteriska biltransporter – en stor del av dagens motorvägstransporter sker ju i hastigheter upp till 150 km i timmen i en absurd körkultur. Varför ser man inte lätta elmotorstödda cykeltaxibilar med kolfiberkarosser? Tekniken finns. Några års utvecklingsarbete kopplad till massiv offentlig upphandling är allt som behövs. Inga trollkonster bara några enkla självklara grepp.
  8. En bred satsning på småskalig uthållig energiproduktion för att relativt snabbt fasa ut kärnkraften kan sysselsätta en hel del folk i utvecklingsarbete och lokalt underhåll även efter anläggningsfasen.