Vad är ruttet i Sverige?

Svårt att få bostad? Var lugn det finns förklaringar.

Till att börja med kan man titta på kostnadsutvecklingen i byggbranschen. Den ligger i topp under det senaste decenniet. Det är snudd på att branschen prisat sej själva ur marknaden. Nu vill man helst inskränka nybyggnation av bostäder till dyra bostadsrätter i attraktiva områden.

Branschen befinner sej på sätt och viss i en bekväm situation som möjliggör höga vinster och höga löner. Hur är nu detta möjligt när vi enligt våra EU-avtal skulle ha fri rörlighet av arbete och kapital över gränserna. Här är mina förklaringar.

Lokalt samexisterar politiska kommunledningar och förvaltningar med byggbranschen på ett för de inblandade lönsamt sätt. Någon egentlig konkurrens finns inte när kommunal mark avyttras för exploatering. Utvalda byggbolag bjuds in för markexploatering. Bara denna omständighet bäddar för korruption såväl i byggbolagen som i kommunala ledningar och förvaltningar. Vad gör kommunrevisionerna? Hur ofta ser man att en kommunrevision har agerat för att kommunala rutiner förhindrar konkurrens vid upphandlingar och vid avyttring av kommunal mark? I stort sett aldrig.

Min modell för låga boendekostnader. I stället för att ”bjuda in byggbolag” för markexploatering så låter kommunen i egen regi en eller flera arkitektfirmor rita bebyggelsen, nota bene inklusive alla miljövillkor gällande uthållig utveckling mm. Här finns dessutom ett utomordentligt gott tillfälle för en givande kommunal miljödebatt såväl i KF som i lokal media.

Därefter läggs byggnationen efter utvald arkitektonisk utformning ut på upphandling under konkurrens. Detta innebär att upphandlingen går ut i EUs upphandlingssystem vilket då naturligtvis möjliggör för utländska byggbolag att lägga bud. Hur många projekt i Sverige har utförts av byggbolag i andra EU länder. Alla ojar sig över dom dumma sydeuropeerna som förbyggt sej. Men när dom sitter med jättelika överkapaciteter i sina byggsektorer kommer dom inte ens i närheten av att lägga bud i Sverige (kan finnas något undantag, i så fall är jag tacksam för info).

Även om nu inte kommunledningar och fackföreningar skulle orka med att ta det jättelika klivet ut i EU så finns det mycket att göra på hemmaplan. Ofta ser man samma bolag återkomma gång på gång för kommunala exploateringar. Det handlar då om de stora väletablerade. De mindre lokala kommer för det mesta inte in i bilden i första omgången men kan få spela andra eller tredje fiol enligt något finurligt underentreprenadsystem. Förmodligen finns det på plats i byggbranschen ett stort antal marknadsuppdelningar som strider mot konkurrenslagen. Kan kommunrevisionerna ens en gång stava till konkurrenslag?

Här handlar det inte om småpengar mina vänner som medborgarna blir snuvade på. För att avrunda så är det är naturligtvis också i allra högsta grad ett intresse hos våra vinstmaskiner till storbanker att priserna trissas upp i byggbranschen.

Varifrån tror ni dom höga vinsterna i banksektorn kommer? Från bostadslånen – okey det vet alla vid det här laget. Och om då bostäderna kostar mer än 30 procent av vad dom borde göra (trots att statsplanering och bostadsutformning inte alls är vad de borde vara i ett miljöperspektiv) så blir det naturligtvis ännu roligare – för bankerna.