Håller med Bengt B om att det blir allt svårare att undvika funderingar kring olika varianter av systemkollaps med påföljande utdöende av arter inklusive homo sapiens. Om man ser  hela jorden som en sluten biotop stämmer analogin med rådjuren. Kumulativ miljöförstörelse, stora vulkanutbrott,  stora meteoritnedslag och kärnvapenkrig skulle teoretiskt kunna slå ut förutsättningarna för all matproduktion i snabba förlopp.

Kanske är det ändå  klokt att inte grubbla alltför mycket i dessa banor. Det verkar lite trevligare att fundera kring långsammare och reversibla förlopp men det vore ju alltid intressant att få lite koll på vilka strategier behöriga myndigheter har utvecklat när det t.ex. gäller lagring av livsmedel för olika kollapsscenarier. Kanske vill vederbörande myndighet inte ha allt för mycket diskussion.

Hade man gjort en Gallup i samband med Sovjets planerade stationering av kärnvapen på Kuba i början av sextiotalet angående hur många som vid detta tillfälle kunde tänka sej att jorden 50 år senare faktiskt skulle ha klarat sej utan kärnvapenkrig så misstänker jag att endast en ganska liten minoritet skulle ha haft en sådan uppfattning.

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page