Övervikt, fetma och växthuseffekt

Enligt en uppgift skall 30 % av växthuseffekten bero på vår konsumtion av livsmedel eller mao på vad vi äter. Av världens vuxna befolkning är ungefär en fjärdedel överviktiga eller feta. Enligt en mätning av Världhälsoorganisationen från år 2005 skulle 49,7 % av den svenska befolkningen vara överviktig eller fet.

I runda slängar skulle den överviktiga delen av den svenska befolkningen behöva minska sitt matintag med 20 % vilket skulle leda sett över hela befolkningen till ett minskat utsläpp av växthusgaser med 3%. Hela befolkningen skulle också behöva gå över till en kost med ett större inslag av vegetabilier och ett mindre inslag av animaliskt fett och protein, en förändring som även den skulle minska utsläppen av växthusgaser.

Gissningsvis skulle en omläggning mot ett hälsosammare ätande kunna minska utsläppen av växthusgaser med minst 5% såväl i Sverige som globalt.