På sina håll i världen har man infört progressiva eltaxor för privatpersoner. Man utgår från en förbrukningssiffra som gäller för ngn slags genomsnittsperson eller genomsnittshushåll. Avvikelser uppåt i förbrukning medför att kwh avgiften höjs.

Vill t.ex. ett litet energifattigt land i medelhavsområdet se till att utlänningar som äger villor med pool får punga ut med högre kilowattavgifter så är det bara att höja avgifterna vid förbrukningar som går över två-, tre-, fyratusen kilowatth per år. Lätt som en plätt.

En dylik taxeordning står i Sverige helt säkert i strid med diverse regler om ickediskriminerande avgifter. Men som ngn sa ”politik är att vilja”. Men – progressiva avgifter skulle kunna vara ett mindre svårsmält alternativ till personliga utsläppsrätter. Mer om dessa nedan…..

 

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page