Rådjur och systemkollaps

Håller med Bengt B om att det blir allt svårare att undvika funderingar kring olika varianter av systemkollaps med påföljande utdöende av arter inklusive homo sapiens. Om man ser  hela jorden som en sluten biotop stämmer analogin med rådjuren. Kumulativ miljöförstörelse, stora vulkanutbrott,  stora meteoritnedslag och kärnvapenkrig skulle teoretiskt kunna slå ut förutsättningarna för all matproduktion i snabba förlopp.

Kanske är det ändå  klokt att inte grubbla alltför mycket i dessa banor. Det verkar lite trevligare att fundera kring långsammare och reversibla förlopp men det vore ju alltid intressant att få lite koll på vilka strategier behöriga myndigheter har utvecklat när det t.ex. gäller lagring av livsmedel för olika kollapsscenarier. Kanske vill vederbörande myndighet inte ha allt för mycket diskussion.

Hade man gjort en Gallup i samband med Sovjets planerade stationering av kärnvapen på Kuba i början av sextiotalet angående hur många som vid detta tillfälle kunde tänka sej att jorden 50 år senare faktiskt skulle ha klarat sej utan kärnvapenkrig så misstänker jag att endast en ganska liten minoritet skulle ha haft en sådan uppfattning.

Inrikespolitiken i USA avgörande för klimatet

Teaparty republikaner, militär-industriellt komplex och bensin- och naturgas jättar utgör ett allvarligt hot mot ansträngningarna att bromsa växthuseffekt och global miljöförstöring.

Tyvärr handlar det inte endast om innehållet i den politik som bedrivs och de åsikter som omfattas utan också i allra högsta grad om de metoder som dessa maktcentra använder.

Det är med en kuslig känsla vi kan blicka tillbaka på de gångna 50 årens inrikespolitiska scenario i USA. Det är bara att låta milstolpar som morden på John och Robert Kennedy, Martin Luther King och Malcolm X passera revy för att kalla kårar ska gå utmed ryggen.

Jonestown massakern  i Guyana spetsar brygden med ytterligare en skarp krydda.

Adderar man till dessa officiellt ouppklarade kusligheter fusk med röstsammanräkning och trixande med regler för röstregistrering i de politiska valen, big-money styrning av Kongress och President, Wall street girighet och kamikaze linje i miljöfrågor så klarar man sej ett bra tag utan någon Hitchcock rulle.

Hur man skall tampas med denna hydra kan få den bäste att ligga sömnlös.

I behov av ytterligare stimuli?  Då  kan jag rekommendera denna lektyr.

 

 

Övervikt, fetma och växthuseffekt

Enligt en uppgift skall 30 % av växthuseffekten bero på vår konsumtion av livsmedel eller mao på vad vi äter. Av världens vuxna befolkning är ungefär en fjärdedel överviktiga eller feta. Enligt en mätning av Världhälsoorganisationen från år 2005 skulle 49,7 % av den svenska befolkningen vara överviktig eller fet.

I runda slängar skulle den överviktiga delen av den svenska befolkningen behöva minska sitt matintag med 20 % vilket skulle leda sett över hela befolkningen till ett minskat utsläpp av växthusgaser med 3%. Hela befolkningen skulle också behöva gå över till en kost med ett större inslag av vegetabilier och ett mindre inslag av animaliskt fett och protein, en förändring som även den skulle minska utsläppen av växthusgaser.

Gissningsvis skulle en omläggning mot ett hälsosammare ätande kunna minska utsläppen av växthusgaser med minst 5% såväl i Sverige som globalt.