Dålig väderlek är ett hinder för många att välja cykel för handling. Tak för torr i- och pålastning skulle göra cyklistens strävsamma liv aningens lättare.

Politiker – lägg in ett takkrav för cykelparkeringar i exploateringsvillkoren för nya stormarknader!Mats

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page