Tak för cyklister vid köpcentrum

Dålig väderlek är ett hinder för många att välja cykel för handling. Tak för torr i- och pålastning skulle göra cyklistens strävsamma liv aningens lättare.

Politiker – lägg in ett takkrav för cykelparkeringar i exploateringsvillkoren för nya stormarknader!Mats

Höganäs senaste kommersiella etableringar ej uthålliga

De senaste kommersiella etableringarna i Höganäs klarar inte kriterierna för uthållig stadsplanering!

Gångavstånd i Höganäs

Gångavstånd i Höganäs

Ett av de grundläggande kriterierna för uthållig stadsplanering är att viktiga samhälleliga eller kommersiella funktioner skall ligga inom 5 till 10 minuters gångavstånd för huvuddelen av befolkningen. De senaste kommersiella etableringarna klarar inte detta kriterium.

För att skapa ett uthålligt Höganäs borde viktiga funktioner helst placeras inom bildens inre cirkel och definitivt inom den yttre cirkeln. Man kan på goda grunder fråga sej om detta tänkande överhuvudtaget finns med vid nuvarande regims samhälls- och översiktsplanering i Höganäs??

Mats