Miljö – kommers – motsatta intressen

Uppenbarligen finns det en konflikt mellan kommersiella intressen som vill expandera externa köpcentra och politiska krafter som vill verka för miljön.
Vad göra?

  1. Först måste man erkänna att det finns en konflikt.
  2. Därefter måste man gemensamt tackla frågorna i diskussioner och förhandlingar.
  3. Sedan måste man enas om lösningar,  mätmetoder och utvärderingar baserade på dessa diskussioner.

Lätt som en plätt!

 

Mats

Paradoxen Helsingborg

Samtidig satsning på miljö och externa centra

 

Det är något ytterst märkligt och motsägelsefullt med Helsingborg. Å ena sidan får kommunen 9 stjärnor av tio möjliga i Gröna Bilisters utvärdering av kommunens miljöbilssatsning år 2009 å andra sidan har det gjorts massiva och kommersiellt framgångsrika investeringar i externa centra i Väla och Hyllinge(ligger i och för sig i Åstorps kommun men påverkar i allra högsta grad handelsflödena i Helsingborg).

De kraftiga satsningarna på externa centra är i nuläget en faktor som kraftigt stärker bilens position i förhållande till kollektivtrafik, gång-, och cykeltrafik. Hur många tar bussen till Väla?

Vala entré 6

Avståndet från Hamntorget, respektive södra (Gustaf Adolfs torg) och Tågaborg till Väla är 8,5; 7,9 respektive 6,6 kilometer. Detta motsvarar en promenad i ena riktningen på mellan 1 timme och 20 minuter och 1 timme och 40 minuter. Tur och retur 2 timmar och 40 minuter respektive 3 timmar och 20 minuter.

En handlingstur till fots tar därmed så mycket tid och energi att turen blir ett heldagsprojekt där särskild planering för proviantering, toalettbesök samt matpauser måste göras. Handling på Väla till fots är därför i praktiken utesluten. Även handling på Väla med cykel är i praktiken utesluten för mer än ett litet vältränat och  excentriskt skikt av befolkningen. 

Enligt Helsingbors stads klimatstrategi från år 2003 skulle bilens andel av korta resor (<5km) minska till 40% år 2010, dvs en minskning med 3 procent jämfört med 1995 års nivå. Huruvida en sådan minskning har skett är såvitt jag kunnat utröna inte ännu redovisat offentligt.

Hur som helst kan man notera att genom att intervallet inte omfattar de distanser som gäller från Helsingborg till Väla så fångar inte strategin upp frågan om hur expansionen av de externa centra påverkat antalet personbilsresor inom kommunen. Misstanken är att dessa just på grund av de externa centra i själva verket har ökat kraftigt. En utvärdering av hur Helsingborgs externa centra påverkat bilresandet efterlyses! 

Enligt Helsingborgs stads trafikstrategi från 2006 skall den totala ökningen av biltrafiken i Helsingborg mellan år 2005 och år 2015 vara maximalt 1,7%. Vore intressant att se en etappsredovisning, med tanke på Välas expansion kan man misstänka även i denna fråga att det i praktiken skett ett mycket större ökning än vad trafikstrategin tillåter.

Mats