What gets measured gets done!


 

Gäller såväl skolbetyg som klimatpolitik. Det finns väl knappast någon mer än möjligtvis någon enstaka övervintrad flumpedagog som idag tycker att betyg i skolan är fel.

Den allmänna medvetenheten av behovet av kvantifierade klimatmål är kanske inte riktigt lika stor. Så länge klimatmål anges i luddiga termer eller väldigt långsiktigt lär reduktionen av växthusgaser bli blygsam.

Mänskligheten och homo politicus behöver kvantifierade klimatmål för den närmaste framtiden annars blir det mest pannkaka av det hela. Varje kommunfullmäktige med självaktning borde anta ett kommunalt reduktionsmål uttryckt i ton koldioxidekvivalenter.

Från sådana mål får sedan politiker och förvaltningar arbeta neråt för att hitta de nödvändiga åtgärderna. Reduktionsarbetet och reduktionsresultatet skall sedan redovisas per mandatperiod för de förtroendevalda så att väljarna kan ta ställning vid nästa val.

När och hur får vi se dessa goda cigarrer?

Mats